ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN XÃ VỚI NHÂN DÂN NĂM 2023

Sáng ngày 31/8/2023 Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với nhân dân năm 2023.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lục Văn Tuân- Bí thư Đảng ủy xã cùng các đồng chí Thường trực  Đảng ủy-HĐND-UBND, UBMTTQ xã, các ban ngành đoàn thể xã, công chức chuyên môn, đại diện các Trường học, Trạm y tế, các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận, chi hội phụ nữ, chi hội nông dân của các thôn bản và đại diện hộ dân ở 9 thôn tổng có 35 người tham dự hội nghị.

Đồng chí Lục Văn Tuân- Bí thư Đảng ủy xã phát biểu khai mạc

Đồng chí Ngôn Văn Sơn- Phó Bí thư ĐU- Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm 2023 tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị đối thoại

Tại  buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân có 8 người dân phát biểu với 17 ý kiến đã được lãnh đạo trả lời trực tiếp tại hội nghị, các ý kiến vượt thẩm quyền xã tổng hợp báo cáo cấp trên.

Qua buổi hội nghị đối thoại  trực tiếp này nhằm để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo thực hiện tốt chức năng giám sát của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; qua đó biết được những vấn đề còn vướng mắc, phát sinh để giải quyết hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền để bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp và giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị, các vấn đề còn tồn tại của địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân góp phần tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền xã nhằm củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân trên địa bàn xã./.

 Nguồn: La Tấm- UBND xã Nam Mẫu

Bài trướcBẢN TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 15
Bài tiếp theoBản tin điện tử Cải cách hành chính của Chính phủ