Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Thực hiện Văn bản số: 276/STP-PB&TDTHPL ngày 05/4/2023 của Sở tư pháp tỉnh Bắc Kạn về phối hợp tổ chức Hội nghị Tập huấn phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Sáng ngày 11/5/2023 Ủy ban nhân dân xã Nam Mẫu phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  tại xã có tổng 63 lượt người tham gia.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị  có bà Hoàng Thu Chung- Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

Tại hội nghị các đại biểu đã được các đồng chí báo cáo viên pháp luật của tỉnh truyền đạt, phân tích, hướng dẫn cụ thể những nội dung cơ bản của pháp luật đối với 5 chuyên đề sau:

Chuyên đề 1: Pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bạo lực gia đình.

Chuyên đề 2: Pháp luật về Hôn nhân và gia đình; một số vấn đề về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; Quan hệ giẵ các thành viên trong gia đình.

Chuyên đề 3: Một số nội dung cần biết về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Chuyên đề 4: Pháp luật về Phòng chống tác hại của rượu, bia xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tác hại cuat rượu. Bia và giao thông đường bộ (Liên quan đến nồng độ cồn).

Chuyên đề 5: Một số nội dung cần biết về Luật Lâm nghiệp; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vực lâm nghiệp.

Thông qua hội nghị nhằm quán triệt đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp gần làm giảm các hành vi, vi phạm pháp luật giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Chùm ảnh Hội nghị:

Nguồn: La Tấm

Bài trướcTiễn tân binh lên đường nhâp ngũ
Bài tiếp theoTUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN CHỦ CHƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VỀ TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO