THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN Ở ĐẢNG BỘ XÃ NAM MẪU

Phát triển Đảng viên mới là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, được Đảng bộ xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo. Nhờ đó, công tác phát triển đảng viên mới đã có những chuyển biến cả về số lượng và chất lượng.

Đảng bộ xã Nam Mẫu có 13 chi bộ trực thuộc, 169 đảng viên trong đó: có 9 Chi bộ thôn bản, 02 chi bộ trường học, 01 Chi bộ Trạm Y Tế, 01 Chi bộ Công an xã; không có Chi bộ sinh hoạt ghép nên thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu của tổ chức Đảng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng; trong những năm qua Đảng bộ xã Nam Mẫu luôn chú trọng làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên. Từ đầu năm 2022 đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp được 09/08 đảng viên đạt 113% kế hoạch.

Việc đào tạo nguồn phát triển đảng viên luôn được coi trọng, do đó ngay từ đầu năm Đảng bộ xã đã chọn cử và giới thiệu 18 quần chúng ưu tú được giới thiệu từ các Chi bộ trực thuộc để tham gia lớp bồi dưỡng LLCT cho đối tượng kết nạp Đảng do Trung tâm chính trị Huyện Ba Bể tổ chức.

nh 1: Buổi lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ trường PTCS Nam Mẫu

Công tác phát triển đảng trong Đảng bộ xã trong những năm qua luôn được chú trọng nâng cao về chất lượng. Các đảng viên được kết nạp, là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị xã hội, luôn phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động; luôn đi đầu trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Đặc biệt đã phát huy cao tinh thần tương thân, tương ái, sẵn sàng giúp đỡ những gia đình đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Một số giải pháp phát triển đảng viên trong thời gian tới:

Qua thực tiễn cho thấy, công tác phát triển đảng viên trong 9 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên công tác phát triển đảng viên trong thời gian qua trên địa bàn vẫn còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; số lượng đoàn viên, hội viên ưu tú của các tổ chức chính trị xã hội được kết nạp Đảng còn chiếm tỷ lệ thấp; một số Chi bộ chưa quan tâm đúng mức đến nguồn phát triển đảng viên từ nông dân; nhận thức của một bộ phận quần chúng còn hạn chế… Từ đó đòi hỏi tiếp tục quán triệt tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể về công tác phát triển đảng trong đó có phát triển đảng viên là đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy có một số giải pháp trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn để phát triển đảng viên trong đoàn viên, hội viên.

Ảnh 2: Một buổi tuyên tuyền của MTTQ và các đoàn thể

Một là: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc, các hội đoàn thể, các chi ủy, Chi bộ đối với công tác phát triển đảng nhằm nhận thức đúng đắn, nắm vững phương châm, quy trình phát triển đảng; khắc phục tình trạng thực hiện công tác phát triển đảng mang nặng tính thành tích, chạy theo số lượng, không chú trọng chất lượng. Làm tốt công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân để quần chúng thấy rõ vai trò lãnh đạo tiên phong, gương mẫu của Đảng, tạo động lực phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Hai là: Hằng năm chủ động xây dựng kế hoạch, giao cho các đoàn thể, Chi ủy, Chi bộ tích cực bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú đề nghị tham gia các lớp bồi dưỡng LLCT nhằm tạo nguồn phát triển đảng viên, đảm bảo về số lượng và chất lượng;

Ba là: Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình, thủ tục, hướng dẫn về công tác phát triển đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Bốn là: Kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên. Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới kết nạp, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách, làm cho tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin của mỗi cán bộ đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tác giả: Đồng Văn Vĩnh

Nguồn tin: Đảng ủy xã Nam Mẫu

Bài trướcUBND xã Nam Mẫu về Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
Bài tiếp theoTiễn tân binh lên đường nhâp ngũ