Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Mẫu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Sáng ngày 23/4/2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Mẫu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Với sự kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Mẫu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029 diễn ra trong lúc toàn Đảng, toàn dân, đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội vui mừng, phấn khởi với những kết quả đạt được về kinh tế xã hội an ninh – quốc phòng của địa phương. Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024, rút ra những bài học thực tiễn sâu sắc, đề ra các chương trình hành động thiết thực, hiệu quả trong nhiệm kỳ mới.

5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nam Mẫu đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền hướng về khu dân cư, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm kỳ qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng nông thôn mới vận động nhân dân đóng góp được 1.160 ngày công lao động, hiến 13.180m­­­­­2 đất, để làm đường giao thông liên thôn và kênh mương nội đồng; đóng góp được hơn 5.000.000 triệu  làm đường, Về tỷ lệ đăng ký gia đình văn hóa đạt từ  95% trở lên, đăng ký khu dân cư văn hóa đạt 100%; Hàng năm tổ chức bình xét các danh hiệu văn hóa. Kết quả từ năm 2019 đến nay có 2.314 lượt gia đình được công nhận gia đình văn hóa; có 42 lượt khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa;Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tiếp tục nhận được sự quan tâm của toàn xã hội; trong nhiệm kỳ qua đã vận động thu được  15.175.000đ. tồn các năm trước chuyển sang 12.182.000đ, tổng cả nhiệm kỳ 27.357.000đ trong đó tổng chi từ năm 2019 đến năm 2023 là 23.100.000đ, số tiền quỹ còn tồn đến thời điểm này là 4.257.000đ; Về phòng chống dịch bệnh Covid-19 vận động được 5.300.000đ, vận động  đóng góp ủng hộ nhu yếu phẩm được 1.399 kg hàng hóa quy ra tiền là 8.000.000đ đế ủng hộ đồng bào Thành phố  Hồ Chí Minh; Hoạt động đền ơn đáp nghĩa Phối hợp tổ chức thăm hỏi tặng quà trong dịp tết nguyên đán các hộ gia đình chính sách  thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 và Tết Nguyên đán nhiệm kỳ qua được 23 lượt với số tiền là 27.600 ( quà của UBND xã): quà của cấp trên tặng 22 xuất số tiền là 56.800. Vận động cán bộ cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong xã quyên góp xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 3.305.000; Quỹ chữ thập đỏ được 4.350.000 đ; Quỹ bảo trợ trẻ em được 1.185.000đ; Quỹ khuyến học được 8.820.000đ. Quỹ chất độc gia cam 2.290.000đ; Quỹ người cao tuổi 4.460.000đ…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Hữu: Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch MTTQ huyện Ba Bể đã đánh giá cao kết quả đạt được của MTTQ xã trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, như tiếp tục vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; hoạt động “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội, công tác giám sát, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 35 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã khóa mới nhiệm kỳ 2024 – 2029 và 08 đồng chí tham dự Đại hội MTTQ huyện Ba Bể, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Mạch Thị Mới, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã giữ chức danh Chủ tịch UBMTTQ xã khóa XX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Mẫu khóa XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã thành công tốt đẹp, đây sẽ là cột mốc mới, tiếp tục khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, năng lực, trí tuệ của các tầng lớp Nhân dân xã nhà, góp phần xây dựng quê hương Nam Mẫu ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Một số hình ảnh Đại hội:

Nguồn: La Tấm – UBND xã Nam Mẫu

Bài trướcBản tin cải cách hành chính Chính phủ -số 11
Bài tiếp theoĐại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Nam Mẫu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 – 2029