Công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Nam Mẫu khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 01/6/2021 Ủy ban bầu cử xã Nam Mẫu đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-UBBC  xã Nam Mẫu về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Nam Mẫu khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng số danh sách những người trúng cử Đại biểu HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 là 18 đại biểu.

Kèm Nghị quyết số 21/NQ-UBBC ngày 01/6/2021 của Ủy ban bầu cử xã Nam Mẫu: NGHI QUYET 21 CONG BO

Bài trướcĐặng Văn Hùng – Thanh niên làm giàu từ phát triển du lịch ở địa phương
Bài tiếp theoKỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân xã Nam Mẫu khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.