Chiều ngày 26/10/2023 Đoàn UBND huyện kiểm tra công tác Cải cách hành chính (Đoàn kiểm tra số 03) kiểm tra công tác cải cách hành chính xã Nam Mẫu năm 2023 theo Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 11/4/2023 của UBND huyện. Đây là nhiệm vụ hàng năm, nhằm kiểm...
Sáng ngày 17/10/2023 UBND xã tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Anh- Phó Chủ tịch UBND xã cùng các đồng chí Thường trực HĐND-UBMTTQ xã, các ban...
Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể về diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã Nam Mẫu  năm 2023. Ngày 04/8/2023 Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Ba Bể tổ chức diễn tập...