Bài tuyên tuyền về các hành vi, vi phạm đất đai và các mức xử phạt hành chính về vi phạm luật đất đai

Bài tuyên truyền

Bài trướcBản tin điện tử Cải cách hành chính Chính phủ -Số 43
Bài tiếp theoBản tin điện tử Cải cách hành chính Chính phủ- số 44