Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân xã Nam Mẫu khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 16/7/2021 HĐND xã Nam Mẫu tổ chức kỳ họp thứ hai HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026  Nhằm Đánh giá tình hình hoạt động của HĐND và công tác thực hiện nhiệm vụ của UBND xã về phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2021 và ra  Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2020; Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND xã năm 2022.

Ảnh: Toàn cảnh kỳ họp

 Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình hoạt động của HĐND trong 6 tháng đầu năm 2021 và các báo cáo về phát triển kinh tế xã hội- an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm của UBND xã, báo cáo quyết toán ngân sách năm 2020; Thông báo của UBMTTQVN xã tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Ảnh: Đồng chí Ngôn Văn Sơn- Phó Bí thư- Chủ tịch UBND xã Nam Mẫu báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 

Với sự biểu quyết cao cuộc họp đã thông qua được Nghị quyết của HĐND xã về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết của HĐND xã về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2022; Nghị quyết kỳ họp thứ hai HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bài trướcCông bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Nam Mẫu khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Bài tiếp theoUBND xã Nam Mẫu về Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng