Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2023 tại xã Nam Mẫu

Chiều ngày 26/10/2023 Đoàn UBND huyện kiểm tra công tác Cải cách hành chính (Đoàn kiểm tra số 03) kiểm tra công tác cải cách hành chính xã Nam Mẫu năm 2023 theo Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 11/4/2023 của UBND huyện.

Đây là nhiệm vụ hàng năm, nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của cấp xã trên các lĩnh vực. Ủy ban nhân dân huyện  kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm của  đơn vị và cá nhân có liên quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính và công tác quản lý nhà nước trên địa bàn xã.

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá đơn vị thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và phân cấp quản lý nhà nước tốt hơn năm trước, đơn vị thực hiện khá đầy đầy các nhiệm vụ cải cách hành chính, tuy nhiên thời điểm kiểm tra chưa đánh giá các nhiệm vụ đạt 100%, đơn vị UBND xã niêm yết đầy đủ kịp thời các thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa và giải quyết trả kết quả 100% hồ sơ thủ tục hành chính đúng và trước thời gian quy định, không có hồ sơ trễ hạn, không có ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân… Thành viên đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của đơn vị cần khắc phục, như: Chưa có sáng kiến, giải pháp mới trong công tác CCHC của đơn vị; Chưa có kiến nghị rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính và tỷ lệ hồ sơ TTHC và TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến vẫn còn thấp.

 

Toàn cảnh cuộc họp

Trong thời gian tới Đoàn kiểm tra đề nghị UBND xã Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và khắc phục những tồn hạn chế đã được nêu tại buổi làm việc./.

Nguồn: La Tấm- UBND xã

Bài trướcHội nghị tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023.
Bài tiếp theoBản tin điện tử Cải cách hành chính Chính phủ -số 41