Tổ chức thực hiện hội nghị đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023

 

KẾ HOẠCH ĐỐI THOẠI VỚI NHÂN DÂN VỀ TTHC VÀ GIẢI QUYẾT TTHC 2023

VĂN BẢN ĐĂNG KÝ ĐỐI THOẠI

Bài trướcLỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 40 NĂM, 45 NĂM TUỔI ĐẢNG CHO ĐẢNG VIÊN THUỘC ĐẢNG BỘ XÃ NAM MẪU
Bài tiếp theoBẢN TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 15